Contact

Bepalingen voor vergoedingen pedicure

Gezonde voeten, gezond leven

 De hoofdbehandelaar bepaalt in samenspraak met de (diabetes)podotherapeut de risicoclassificatie en bijbehorend zorgpakket/-profiel. Cliënten die al bij een medisch pedicure onder behandeling zijn, maar waarvan nog geen risicoclassificatie en bijbehorend zorgpakket is vastgesteld, moeten eerst doorgestuurd worden naar de (diabetes)podotherapeut. De (diabetes)podotherapeut stelt dan naar aanleiding van het podotherapeutisch gericht (voet)onderzoek het persoonlijk behandelplan op en stelt de medisch pedicure met een schriftelijke of digitale verwijzing op de hoogte van het persoonlijke behandelplan en de frequentie waarin de cliënten behandeld moeten worden. In goed onderling overleg kan wegens noodzakelijke meerzorg, vallend onder de geneeskundige voetzorg, het behandelplan altijd worden aangepast.


3.2 Op het moment dat er nog niet eerder een behandelplan is opgesteld, heeft zowel de cliënt als de medisch pedicure geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. De cliënt moet in dit geval zo snel mogelijk een afspraak bij de hoofdbehandelaar maken. Vervolgens kan na verwijzing naar de (diabetes)podotherapeut een behandelplan worden vastgesteld. Is er een bestaand behandelplan (van het voorgaande kalenderjaar) dan loopt deze door totdat er een nieuw behandelplan is vastgesteld.


3.3 Als de cliënt op enig moment niet meer volgens het behandelplan gezien wordt, bijvoorbeeld door benodigde frequentere controles bij de (diabetes)podotherapeut, of doordat de cliënt veel afspraken mist (bij zowel (diabetes)podotherapeut als medisch pedicure), of door externe omstandigheden dan vervalt het bestaande behandelplan en het recht op vergoeding. De (diabetes)podotherapeut neemt in dat geval contact op met de medisch pedicure om de wijziging in het behandelplan door te geven. Voorwaardelijk hiervoor is dat de medisch pedicure gemiste afspraken altijd doorgeeft aan de (diabetes)podotherapeut.


3.4 Wanneer een cliënt nog niet onder behandeling is van een medisch pedicure, maakt de cliënt een keuze uit een door (diabetes)podotherapeut beschikbaar gesteld overzicht met medisch pedicures. Met de keuze voor een medisch pedicure wordt rekening gehouden met de medische noodzaak tot het verlenen van ambulante zorg en de mogelijkheid van de medisch pedicure die te kunnen leveren.

 Voetzorg vallende onder zorgpakket met profiel 2:
• Mensen met diabetes mellitus en Sims classificatie 2: Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV, zonder tekenen van lokaal verhoogde druk.
• Mensen met andere aandoeningen en risicoclassificatie 2: de aanwezigheid van meerdere risicofactoren (verlies PS / aanwezigheid van micro- en/of macrovasculaire vaatschade) zonder tekenen van lokaal verhoogde druk.
Voetzorg vallende onder zorgpakket met profiel 3:
• Mensen met diabetes mellitus en Sims classificatie 2
o Aanwijzingen voor PAV in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk.
o Verlies PS in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk.
o Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV met tekenen van lokaal verhoogde druk.
• Mensen met andere aandoeningen en risicoclassificatie 2
o De aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren (verlies PS / aanwezigheid van micro- en/of macrovasculaire vaatschade / kwetsbare huid/nagels bij systeemziekte/medische behandeling) met tekenen van lokaal verhoogde druk.
Voetzorg vallende onder zorgpakket met profiel 4:
• Mensen met diabetes mellitus en Sims classificatie 3
o Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis.
o Inactieve Charcot-voet.
o Eindstadium nierfalen (eGfR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse).
• Mensen met andere aandoeningen en risicoclassificatie 3: Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis.
o Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis.
o Inactieve Charcot-voet.
o Eindstadium nierfalen (eGfR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse).