Contact

Medisch pedicure

Gezonde voeten, gezond leven

Medisch pedicure

Voetzorg vergoedbaar via podotherapeut
• Mensen met diabetes mellitus en Sims classificatie 2: Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV, zonder tekenen van lokaal verhoogde druk.
• Mensen met andere aandoeningen en risicoclassificatie 2: de aanwezigheid van meerdere risicofactoren (verlies PS / aanwezigheid van micro- en/of macrovasculaire vaatschade) zonder tekenen van lokaal verhoogde druk.
Voetzorg vallende onder zorgpakket met profiel 3:
• Mensen met diabetes mellitus en Sims classificatie 2
o Aanwijzingen voor PAV in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk.
o Verlies PS in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk.
o Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV met tekenen van lokaal verhoogde druk.
• Mensen met andere aandoeningen en risicoclassificatie 2
o De aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren (verlies PS / aanwezigheid van micro- en/of macrovasculaire vaatschade / kwetsbare huid/nagels bij systeemziekte/medische behandeling) met tekenen van lokaal verhoogde druk.
Voetzorg vallende onder zorgpakket met profiel 4:
• Mensen met diabetes mellitus en Sims classificatie 3
o Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis.
o Inactieve Charcot-voet.
o Eindstadium nierfalen (eGfR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse).
• Mensen met andere aandoeningen en risicoclassificatie
3: Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis.
o Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis.
o Inactieve Charcot-voet.
o Eindstadium nierfalen (eGfR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse).
Onderaan bij
PAV= Arterieel vaatleiden
PS= gevoelstoornis

Behandelingen


Nagels knippen en behandelen(ook probleemnagels)


(overmatig) Eelt verwijderen


Likdoorns
(eksteroog) verwijderen